P-Report

P-REPORT registreert alle machinefuncties en analyseert met name de afgelegde afstand van de assen, de werktijd van de elektrospindel, het aantal programma’s enz. Dankzij
deze software wordt ook een basisdiagnose geïmplementeerd voor het beheer van gewoon onderhoud .

Category Merk:
Verkocht!